Stomatolog

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Powiat Cieszyński, w celu zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej, zawarł Porozumienie z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych:

Jolanta Tessar

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „STOMATOLOGIA”

ul. Moniuszki 4

43-400 Cieszyn

tel. 33 85-213-04.

 

Opieka obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne - dla uczniów do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne - dla uczniów do ukończenia 19. roku życia.

Harmonogram udzielania świadczeń w zakresie objętym porozumieniem przedstawia się następująco:

poniedziałek: 8.00 – 14.00,

wtorek: 10.00 – 16.00,

środa: 12.00 – 18.00,

czwartek: 12.00 – 18.00,

piątek: 8.00 – 14.00.

 

Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2019r.

Facebook