Projekt "Działajmy razem!"

STOWARZYSZENIE » Projekt "Działajmy razem!"

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 5000 zł, w ramach programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych - Śląskie Lokalnie, na realizację projektu Działajmy razem!

Czas realizacji projektu: od 31 sierpnia 2017r. do 30 września 2017r.

W ramach projektu zakupiono m.in. drukarkę, projektor multimedialny oraz aparat fotograficzny; wykonano materiały promocyjne - listy, ulotki, gazetkę, prezentację multimedialną. Szczegółowe informacje na temat działalności stowarzyszenia i realizowanego projektu przedstawiono na wrześniowym zebraniu z rodzicami. 

Zakupiony sprzęt wykorzystamy w przyszłości do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, do pozyskiwania sponsorów, do prezentacji działalności stowarzyszenia na terenie szkoły, na łamach lokalnej prasy oraz lokalnym portalu internetowym.

Facebook