Klasa Językowo - Geograficzna

PROFIL EUROPEJSKI = Otwarty na zmiany

 

PATRONAT NAUKOWY WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 

MYŚL KREATYWNIE - Z NAMI WEJDZIESZ NA SZCZYT

 geografia -  język angielski - język niemiecki

 

obszar - GEOGRAFIA:

 

• tematyczne wycieczki przedmiotowe,

• współpraca z Niepołomickim Obserwatorium Astronomicznym,

• wykłady i wystawy w ramach Festiwalu Nauki,

• lokalne akcje na rzecz ochrony środowiska,

• GIS- gry terenowe,

• prelekcje multimedialne,

• wykłady uniwersyteckie,

• konkursy i olimpiady przedmiotowe,

• konkursy plastyczne i fotograficzne,

• atrakcyjne wyjazdy w ramach wycieczek przedmiotowych,

• zajęcia terenowe z geografii,

• projekty i przedsięwzięcia badawcze.

 

obszar - JĘZYKI:

tygodniowe warsztaty językowe połączone ze zwiedzaniem Londynu,

• wymiana polsko-niemiecka (doświadczenie 25. lat),

• dni kultury i języka - projekty autorskie,

• indywidualne projekty językowe,

• współpraca z wydziałem Filologii Germańskiej UŚ - Katowice,

• lekcje warsztatowe z native speaker,

• udział w Europejskim Programie Edukacyjnym Nauka bez granic,

• innowacje - elementy języka angielskiego w biznesie.

 

Uwaga!

W klasie tej realizowany będzie przedmiot ‘język włoski w kulturze’.

Poznaj gramatykę, słownictwo, historię języka włoskiego, ale również włoską sztukę, literaturę, kino, muzykę oraz geografię.

Jak się ubierają i co jedzą Włosi? dowiedz się na zajęciach!

Invitata!

 

Odkryj ciekawość świata w sobie!

 

 

Nasi uczniowie po tym rozszerzeniu najczęściej wybierają następujące kierunki studiów: filologia angielska, germanistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geografia, geodezja i kartografia, geologia, turystyka historyczna, gospodarka turystyczna, europeistyka, handel zagraniczny, inżynieria zagrożeń środowiskowych,

 

Jeżeli w przyszłości chcesz być geografem, geodetą, geologiem, odkrywcą, pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych, menagerem turystycznym, nauczycielem, tłumaczem, lingwistą - postaw na ten profil.

 

 

 

Facebook