Klasa Humanistyczno-Społeczno-Medialna

  OSUCH = Lekko ekscentrycznie

 

PATRONAT NAUKOWY INSTYTUTU HISTORII
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 

Uwalniamy swobodę myślenia i swobodę twórczą!

język polski - historia - WOS

 

Chcesz, realizujesz, ucz się z nami, włącz się w:

PROJEKT HISTORYCZNY:

• wykłady uniwersyteckie (UŚ - Katowice, UJ - Kraków),
• warsztaty dydaktyczne,
• lekcje muzealne (Muzeum Fabryka Szindlera, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Książnicy Cieszyńskiej, Muzeum Kopalni Wujek w Katowicach, Biblioteka i Muzeum im. B.R. Tschammera),
• wystawy,
• przedstawienia historyczne,
• wycieczki naukowe (Zamek na Wawelu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich, 1 dzień na Wawelu).

PROJEKT LITERACKO-ARTYSTYCZNY KULTURA POD KONTROLĄ:

• warsztaty dziennikarskie i telewizyjne,
• współpraca z ośrodkami kultury,
• realizacja koncertów,
• teatr, kino, opera - lekcje wyjazdowe (Zabrze, Bytom, Kraków i NOSPR w    Katowicach),
• lekcje biblioteczne - Biblioteka Śląska w Katowicach,
• kultura regionu - projekt transgraniczny,
• wernisaże,
• konkursy literackie, olimpiady,
• wycieczki dydaktyczne,

• rozwijanie zdolności i zainteresowań po lekcjach - szkolny teatr i chór!
• noce filmowe, świetlica kina.

PROJEKT PRAWNY:

• debaty oxfordzkie,
• realizacja projektów unijnych,
• wyjazd do Sejmu RP,
• lekcje w Sądzie Rejonowym w Cieszynie,
• spotkania z ludźmi z polityki, przedstawicielami Rady Miasta i Powiatu, posłami, senatorami.

Dołącz do nas! Humanistów!

Klasa 1-2 Realizujemy projekty zespołowo!
Klasa 3 Postaw na swój projekt!

Nasi uczniowie po tym rozszerzeniu najczęściej wybierają następujące kierunki studiów: Filologia polska, prawo, administracja państwowa, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, interdyscyplinarne studia humanistyczne, dziennikarstwo, judaistyka, amerykanistyka, historia sztuki.

Jeżeli w przyszłości chcesz być prawnikiem, urzędnikiem państwowym, nauczycielem, wychowawcą, psychologiem, socjologiem, dziennikarzem, filozofem, historykiem sztuki, archeologiem, to najlepszy profil dla Ciebie.

Facebook