FOTORELACJA...

ARCHIWUM » ROK SZKOLNY 2015/2016 » FOTORELACJA...

FOTORELACJA z finału szkół ponadgimnazjalnych XIX-ego MIĘDZYNARODOWego KONKURSu WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ” 2015/2016, który miał miejsce 3 marca w gościnnych murach naszej szkoły.

Facebook